Haber

12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu maliyesinde mevcut harcama programlarının dikkatle incelenerek etkinleştirileceğini, vergi tahsilatında etkinliğin artırılacağını, vergi adaletini güçlendirecek ve vergi tabanını genişletecek reformlar yapılacağını söyledi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı sunumunda, temel hedeflerinin kamu maliyesinde öngörülebilir bir yaklaşımla istikrarlı ve sürdürülebilir yapıyı daha da güçlendirmek olduğunu, maliye politikasının önümüzdeki dönemde uygulanacağını ifade etti. ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla enflasyon hedefiyle uyum ve mevcut süreç istikrarının sağlanması.

Afet sonrası toparlanma ve risk azaltımına yönelik olanlar dışındaki kamu sektörü harcamalarının mali konsolidasyon çalışmaları ile kontrol altına alınacağını ve mali disiplinin gelecekte de makroekonomik istikrar için önemli bir destek olmaya devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, “Mevcut harcamalar Programlar titizlikle incelenerek daha etkin hale getirilecek, vergi tahsilatı daha etkin hale getirilecek.” “Verimlilik artırılacak, vergi adaletini güçlendirecek, vergi tabanını genişletecek reformlar yapılacak.” söz konusu.

2023 yılında GSYİH’nın yüzde 6,4’ü olarak tahmin ettikleri kamu kesimi borçlanma ihtiyacının Plan dönemi sonunda yüzde 1,8’e düşeceğini, yüzde 6,4 olarak tahmin ettikleri merkezi yönetim bütçe açığının ise tahmin edildiğini belirten, Yılmaz, “Bu yıl ve gelecek yıl deprem harcamalarımız çok ağır. 2023 ve 2024’te kamu ve bütçe açıklarının milli gelire oranında süreksiz bir artış var ama bu süreksiz bir artış. Bu iki yılı takip eden 2025 yılında başlayan dönemde ise kamu maliyesi istikrarı geçmiş ortalamalara yakın seyrediyor ve “Maastricht kriterlerine uygun bir biçimde devam edecek.” dedi.

Plan dönemi boyunca uygulayacakları politikalarla sanayide özellikle öncelikli sektörler olmak üzere teknoloji, inovasyon, ürün kalitesi, verimlilik ve ihracat kapasitesinin artırılacağını, sanayi kapasitesinin dönüştürüleceğini, rekabet gücünün daha da geliştirilerek rekabet gücünün artırılacağını anlatan Prof. iş ve yatırım ortamına değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Siyasi ve ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarla yüksek teknolojili ve daha verimli alanlara doğrudan yabancı yatırımı artıracağız, iş ve yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Son 20 yılda 260 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşti. Sermaye Türkiye’ye geldi, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla bu sağlanacak.” “Sürecin yeniden hızlanmasını ve ülkemize daha kalıcı, uzun vadeli sermayenin gelmesini bekliyoruz. Ayrıca imalat sanayinin öncelikli kolları başta olmak üzere tüm departmanlarda yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanması amacıyla, Sanayi envanteri oluşturulacak, sanayi master planı hazırlanacak, bilgiye dayalı sanayi politikaları oluşturulacak ve uygulanacaktır.”

Ara malı, stratejik ürün ve teknolojilere yönelik ürün bazlı çalışmalar yaparak yatırım yol haritaları hazırlayacaklarını anlatan Yılmaz, başta OSB’ler olmak üzere uygun yatırım yerlerinin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayacak, kiralama ve tahsis süreçlerini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Yılmaz, savunma sanayinde geliştirilen ve gururla takip ettikleri teknolojik kabiliyetleri daha ileri seviyelere taşıyacaklarını vurgulayarak, “Bu kapsamda yılsonunda 6 milyar dolara ulaşması beklenen savunma sanayii ihracat hacmi Bu yıl Plan dönemi sonunda 11 milyar dolara çıkacak, yerlilik oranı da yüzde 80’den yüzde 85’e çıkacak.” seviyesine çıkmasını bekliyoruz. ” söz konusu.

“Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacağız”

Cevdet Yılmaz, Plan, üretimin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütünsel olarak ele alıyor, teknoloji kullanımı ve verimliliği yüksek, organize, rekabetçi, arz-talep istikrarı çerçevesinde planlı üretim yapıyor, doğal kaynakları aktif ve sürdürülebilir kullanıyor Toplumun yeterli ve istikrarlı beslenmesini sağlar. Bir tarım sektörünün hedef alındığını belirtti.

12. Kalkınma Planı döneminde üretim maliyetlerini düşürerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üreticilere girdi ve fark ödemesi desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, 2019’da 750 bin hektar arazinin sulamaya açılmasıyla birlikte, şunları kaydetti: Tarımsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla Plan döneminde ekonomik olarak sulanabilecek arazilerin yüzde 92,4’ü kapsanacak. Eninde sonunda sulanabileceğinin altını çizdi.

Yılmaz, orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirlerin artırılacağını, karar destek sistemlerinin güçlendirileceğini, kara ve hava aracı filosunun artırılmaya devam edileceğini belirtti.

Planda enerji bölümünün öncelikli gelişim alanları arasında yer aldığını, enerjinin arz ve kaynak çeşitliliğinin her zaman kaliteli, sürdürülebilir, güvenilir ve uygun maliyetlerle sağlanmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Akkuyu Nükleer Santrali’ni tüm üniteleriyle birlikte devreye alacağız ve ilave nükleer santral kurulumları konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sakarya Doğal Gaz Sahasından üretilen doğalgazın ekonomiye kazandırılması ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi Maden ürünlerini yurt içinde işlemeye devam edeceğiz.” Nihai ürün geliştirmeye öncelik vereceğiz, karada ve denizde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj faaliyetlerini yoğunlaştıracağız. Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazının keşfi örneklerinde olduğu gibi bu alanda da somut projeleri hayata geçirme kararlığındayız. Yurtdışında uygun yatırım ve üretim imkanları. “Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve yatırım konularında uluslararası iş birliğimizi geliştireceğiz.”

Yılmaz, Türkiye’nin zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dünyanın en çok tercih edilen turizm ülkeleri arasında yer almasının hedeflendiğini anlatarak, 2028 yılında 82 milyonu aşan turist sayısına ve 100 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşılacağına dikkat çekti. Yılmaz, “Kişi başına düşen turizm gelirinin artırılması değerli bir hedef olarak Planımıza dahil edildi. Bundan sonra rakamdan ziyade kişi başına düşen gelirin artırılması hedefiyle hareket edeceğiz.” söz konusu.

Türkiye’de Milli Teknoloji Hamlesi’nin hayata geçirilmesi için kritik kesimlerde gerekli Ar-Ge altyapısının oluşturulmasına hız verilecek. KOBİ’ler ve girişimciler.

Dijitalleşme sürecinin daha aktif yönetilmesi amacıyla dijital dönüşümü Planın ana odaklarından biri haline getirdiklerini belirten Yılmaz, fiber ve taşınabilir altyapıların yaygınlaştırılacağını ve bu alanda sektörel rekabetin etkinleştirileceğini söyledi.

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki atılımlarını hızlandırmak ve tamamlamak amacıyla bilgi stratejisi, bulut bilişim stratejisi ve dijital devlet stratejisi gibi alanlarda bütünsel tematik stratejiler uygulanarak gerekli kurumsal yapılanma, mevzuat ve teknik altyapının oluşturulacağı ifade edildi. Yılmaz, “Türkiye’nin yapay zeka alanındaki atılımlarını hızlandırmak ve tamamlamak için gerekli kurumsal yapılanma, mevzuat ve teknik altyapı oluşturulacak. Ürün ve hizmetler küresel eşdeğerler seviyesine ulaşacak, ekosistem oluşturulacak” dedi. Yapay zeka alanında geliştirildi.” dedi.

Yılmaz, Plan döneminde e-devlet hizmetlerinin etkin şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılmasıyla vatandaş odaklı hizmet sunumu ilkesinin uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

“Çok yatırım yapmış olmamız iyi bir şey”

Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin coğrafi konumunun avantajıyla kara, hava, demiryolu ve deniz olmak üzere tüm modlarda faaliyet gösterebilen stratejik bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu avantajdan yararlanabilmesi için son 21 yılda ulaşım altyapısına yapılan yatırımın 190 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Yılmaz, “İyi ki bu kadar yatırım yaptık. Bugün tüm dünya karşı karşıya. Yatırım maliyetlerinde aşırı bir artış. Geçmişte yaptığımız yatırımların fiziki karşılığı bugünkü parasal değerindedir.” “20 yılda tüm farklı finansman modlarıyla birlikte yatırımlara verdiğimiz önem, ülkemizin geleceğine çok sağlam ve güçlü bir temel oluşturdu.” söz konusu.

Bu dönemde demiryolları öncelikli öncelikli alanlardan biri olacak; Demiryollarının üretim alanları, limanlar ve ticaret yolları ile bağlantısının ve mevcut altyapının geliştirilmesine ve yeni hatların oluşturulmasına öncelik verileceğini kaydeden Yılmaz, demiryollarıyla küresel düzeyde önemli bir konuma yükselme hedefinin bulunduğunu belirtti. Denizcilik sektöründe rekabetçi, teknolojik ve sürdürülebilir bir liman altyapısı.

Yılmaz, Türkiye’nin üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı, kolay ve düşük işlem maliyetli bir ticaret ortamına kavuşturulacağını belirterek; Perakende Bilgi Sisteminin hayata geçirileceğini ve toptancı hallerini modernize edecek mevzuat çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Yılmaz, ihracatta e-ihracatın payının artırılarak yüzde 10’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, Türkiye e-İhracat Platformu ve e-İhracat Konsorsiyumlarının hayata geçirileceğini, şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ihracatın -Ticaret sitelerinin yurt dışına satış yapması desteklenecektir.

“Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız”

Yılmaz, devlet yardım ve takviyelerinin, oluşturdukları etki değerlendirme sistemiyle gözden geçirileceğini, etkili olmayanlar hakkında karar alınacağını ve çok daha aktif bir devlet yardımları sistemi oluşturulacağını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, eğitim sisteminde bireylerin kişiliklerini ve yeteneklerini geliştiren, fırsat eşitliğini esas alan, kaliteyi artıran bir dönüşüm programının sürdürüleceğini söyledi.

Fırsat eşitliğine dayalı, kapsayıcı, kaliteli eğitime ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişimin sağlanmasının en önemli öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, “Üniversitelerimizden en az 10 tanesinin dünya akademik başarı sıralamasında ilk 500’e girmesini hedefliyoruz. 2028.” dedi.

Kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli unsurlardan birinin sağlık hizmetleri olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık hizmetlerinin sunumunda bölgelerarası dengesizlikleri gidermeye devam edeceğiz, fiziki altyapıyı ve insan kaynağını iyileştireceğiz. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine özel önem ve öncelik vereceğiz. Aile hekimliğini ve kişi başına düşen nüfusu daha da geliştireceğiz. aile hekimi sayısı 3.040’tan 2.700’e çıkacak.” “Sağlık altyapısını geliştirmeye, nitelikli yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bağımlılık ve madde kullanımıyla mücadelemizi çok yönlü olarak sürdüreceğiz. Sağlık turizminde önemli bir yatırım yaparak liderler arasında yerimizi alacağız. Dünyadaki ülkeler.”

Yılmaz, Plan’da kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatın her alanındaki fırsat ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaları ve temsil edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara odaklanılacağını vurguladı. ve her alanda ve her düzeyde güçlendirildi.

(Devam edecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler